Identitær

Publikationsdesign

I to år har Rasmus Hage Dalland rejst i Europa for at møde medlemmer af den identitære bevægelse, og de nye højreorienterede strømninger, der præger europæisk politik og samtid. Layoutet underbygger den dokumentariske rejse, som en fortløbende tekst uden overskrifter, med talreferencer der henviser til bogens indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelsen fungerer som oversigtskort over rejsens destinationer.