Roskilde Lokalplan

Redaktionelt design

Design af Roskilde Kommunes lokalplan. Som politisk og juridisk beslutningsdokument er en lokalplan den konkrete udmøntning af kommunens strategi for byrummet, som bliver til i et samspil mellem lokale og nationale interesser. Designet formidler processen for lokalplanlægningen, og tydeliggør de forskellige interessenters mulighed for indflydelse. Det endelige design er opbygget modulært og skaber rum for at kommunens arkitekter og planlæggere kan tilrettelægge den enkelte lokalplan efter de aktuelle behov.